پناهندگان و دگرباشان جنسی

کنفرانس با محوریت دگرباشان جنسی .پناهجویان . مهاجرت و پناهدگی در المان

کنفرانس در روز ۲۶ نوامبر ۲۰۱۶ از ساعت ۱۰ صبح تا ۷.۳۰ بعد از ظهر در موزه دویچ هایجین در درسدن برگزار میشود.

در این کنفرانس چالش ها و فرصت های پیشروی دگرباشان جنسی و مهاجرت مطالعه خواهد شد.

به طور همزمان محققین و فعالین دانشگاهی در زمینه دگرباشی جنسی مهاجرت و سیاست پناهندگی کار خواهند کرد.

ما نیز با بحث پیرامون مباحث مطرح شده و اشتراک عقاید باعث گسترش مباحث نظری و ارایه نظرات برای سیاست گذاران خواهیم بود.

زبان کنفرانس به المانی خواهد بود و مترجم انگلیسی و عربی حضور خواهد داشت در صورت نیاز مترجم فارسی نیز حضور خواهد داشت.

شرایط سفر برای پناهندگان موجود میباشد . برای اطلاعات بیشتر با فلاسیتاس گاربو تماس بگیرید. در mh-stiftung.de.

اطلاعات تکمیلی و ثبت نام :

http://mh-stiftung.de/projekte/lsbttiq-fluchtmigrationasyl/

Registration